Nabídka služeb

Individuální masérské kurzy

Od září 2011 jsme v našem studiu Masáže-Fyzio zahájili výuku masérských kurzů s individuálním přístupem.
Výuka probíhá ve 2-4 zájemcích v příjemných prostorách studia.

V náší nabídce je řada kurzů, které Vám mohou rozšířit už získané praktické zkušenosti využívané ve své profesionální praxi, ale současně jsou určené i laické veřejnosti.

Naučíme Vás nejen postupy a hmaty jednotlivých druhů masáží, ale výuka je v jednotlivch kurzech zaměřena na psychologii ve vztahu masér-klient.

Učební materiály dostanete při výuce, které jsou zahrnuty v ceně kurzu.
Každý účastník obdrží certifikát.

Pokud Vám uvedené termíny nevyhovují, nabízíme individuální výuku, konkrétně pro Vás, v průběhu pracovního týdne dle domluvy. Na našich kurzech se snažíme o individuální přístup, a proto je vždy počet účastníků omezen!

Na kurz si vezměte: čisté světlé oblečení na převlečení, přezůvky - pantofle (ne tenisky), sešit, psací potřeby, prostěradlo, ručník.

Všechny potřebné informace o které máte zájem Vám poskytneme na číslech a emailové adrese uvedených v kontaktech.

Storno poplatek za zrušení kurzu ze strany účastníka kurzu

Účastník kurzu může odstoupit z kurzu před jeho zahájením a to na základě doručení písemného storna (e-mailem, poštou), přičemž pro vrácení storno poplatku je rozhodující datum doručení písemného storna!

Při storno účasti na rekvalifikačním, kvalifikačním či certifikovaném kurzu do 14. dne před zahájením kurzu, bude účastníkovi vrácena uhrazená zálohová částka ve 100% výši.

Při storno účasti na zájmovém, nástavbovém kurzu do 8. dne před zahájením kurzu, bude účastníkovi vrácena uhrazená zálohová částka ve 100% výši.

Při storno účasti v posledním týdnu tj. 0 dní – 7 dní před zahájením kurzu možnost uplatnění storno poplatku zaniká v plné výši ve prospěch pořadatele. Výjimkou je doručení potvrzení o neúčasti na kurzu z vážných důvodů (úmrtí v rodině, závažného onemocnění).

Storno přihlášky ze strany účastníka v případě již uhrazené plné výše za kurz (vystavená faktura z naší strany a uhrazena ze strany účastníka či zaměstnavatele) bude stržen administrativní poplatek ve výši 15% z celkové fakturované výše.

Stornování závazné přihlášky je nutné zaslat:
1) e-mail: masazefyzio@gmail.com
2) poštou: Masáže-Fyzio, Jiří Koukal, U Bílé hlíny 825/7c, 669 04

Storno poplatek vám bude doručen nejpozději do 14 dnů od doručení písemného storna z kurzu a jeho následném potvrzení.

Storno poplatek za zrušení kurzu ze strany pořadatele kurzu

Při zrušení kurzu ze strany pořadatele, vám vrátí pořadatel 100% uhrazené zálohy, a to do 14 dní od sdělení o zrušení kurzu nebo nabídne stejný (jiný) kurz v novém termínu.

Storno poplatek v případě odstoupení ze strany účastníka během kurzu

V případě odstoupení účastníka kurzu v průběhu konání kurzu a neuhrazené plné výše kurzovného, je povinen účastník doplatit kurzovné do plné výše, a to na základě vystavené faktury.

Dárkový poukaz

<> /
© 2012-2024
Všechna práva vyhrazena.